Gdzie zgłosić fakt montażu instalacji gazowej w samochodzie?

Po wykonanej usłudze montażu instalacji gazowej należy w raz z fakturą, wyciągiem świadectwa homologacji oraz dowodem rejestracyjnym udać się do Wydziału komunikacji właściwego dla miejsca rejestracji pojazdu. Nie ma konieczności wykonywania dodatkowego przeglądu na stacji diagnostycznej oceniającej sposób montażu instalacji gazowej. Taki przegląd zostanie przeprowadzony w momencie wykonania rocznego przeglądu rejestracyjnego.