Czy instalacja gazowa może wybuchnąć podczas wypadku?

Poziomy zabezpieczeń instalacji gazowej a zwłaszcza zbiornika są o wiele wyższe aniżeli zbiornika benzynowego. Zbiornik gazowy jest tak zabezpieczony aby przy jego uszkodzeniu gaz zgromadzony w jego wnętrzu został bezpiecznie wypuszczony do atmosfery nawet jeżeli wystąpi pożar pojazdu.